V Košiciach nájdete kanceláriu obchodného zastúpenia JAKO, kde si môžete odskúšať veľkosť, pozrieť odtieň produktu, či presvedčiť sa o kvalite materiálu.
Kancelária tiež slúži ako odberné miesto vašich eshopových objednávok.
Stačí kontaktovať nášho obchodného zástupcu (Daniel KUC, 0918 756 163) a dohodnúť konkrétny termín stretnutia.
Kanceláriu nájdete na Alejovej ulici č. 2, v budove Východoslovenského futbalového zväzu v Košiciach.